Cân bằng tướng

E – Bộ Pháp Hắc Ám

NỘI TẠI HỒI MÁU TRÊN CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG PHẢI TƯỚNG: 33% => 15% SỐ TÍCH TRỮ KHI VỪA HỌC KỸ NĂNG: 2 => 1

R – Chiến Binh Tận Thế

HỒI CHIÊU: 140/130/120 giây ⇒ 160/140/120 giây

W – Đinh Ba Hải Thạch

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG KÍCH HOẠT: 60% SMPT => 50% SMPT TỈ LỆ SÁT THƯƠNG TRÊN ĐÒN ĐÁNH: 40% SMPT => 35% SMPT

R – Triệu Hồi Thủy Quái

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CÁ NHỎ: 90% SMPT => 80% SMPT TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CÁ VỪA: 110% SMPT => 100% SMPT TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CÁ TO: 130% SMPT => 120% SMPT

Q – Càn Quét

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 55/90/125/160/195 ⇒ 55/95/135/175/215 TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 60% SMCK cộng thêm => 70% SMCK cộng thêm

Chỉ số cơ bản

KHÁNG PHÉP: 30 => 26

Chỉ số cơ bản

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH THEO CẤP: 3 => 2.4

Chỉ số cơ bản

MÁU: 510 => 480 GIÁP: 36 => 33

Chỉ số cơ bản

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 340 => 335

W – Quăng Địa Chấn

HỒI CHIÊU: 12 giây => 16/15/14/13/12 giây

R – Mặt Đất Dậy Sóng

Tường giờ không còn cho tầm nhìn.

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 20/40/60/80/100 ⇒ 20/30/40/50/60 TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 100/105/110/115/120% tổng SMCK ⇒ 100/110/120/130/140% tổng SMCK THỜI GIAN ĐÁNH CẮP SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: 8 giây ⇒ 5 giây

 Tryndamere

E – Chém Xoáy

HỒI CHIÊU: 13/11.5/10/8.5/7 giây => 13/12/11/10/9 giây

Q – Thiết Bảng Ngàn Cân

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 30/60/90/120/150 ⇒ 10/40/70/100/130 TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 110/120/130/140/150% tổng SMCK => 100/110/120/130/140% tổng SMCK

 Zoe

Nội tại – Lấp La Lấp Lánh

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 1-6: 12/15/20/25/30/35 ⇒ 10/12/16/20/24/28 SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 7-10: 48/53/67/73 ⇒ 34/40/46/52 SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 11-14: 79/86/93/100 ⇒ 60/68/76/84 SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 15-18: 109/117/126/135 ⇒ 94/104/114/124 TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 32.5% SMPT => 20% SMPT

W – Kẻ Trộm Phép

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 55% SMPT => 40% SMPT

Cân bằng Tướng đỡ đòn

E – Giận Dữ

SÁT THƯƠNG GIẢM THIỂU CỘNG THÊM: 3% Giáp cộng thêm + 3% Kháng Phép cộng thêm SÁT THƯƠNG GIẢM THIỂU CƠ BẢN: 2/4/6/8/10 (không đổi)

W – Nhật Thực

HỒI CHIÊU: 14 giây => 14/13/13/11/10 giây

W – Cơn Giận Của Người Khổng Lồ

LÁ CHẮN CƠ BẢN: 65/70/75/80/85 ⇒ 60/70/80/90/100 TỈ LỆ LÁ CHẮN: 9/11/13/15/17% Máu tối đa => 9/10/11/12/13% Máu tối đa THỜI GIAN: 10 giây => 6 giây HỒI CHIÊU: 18 giây => 12 giây

W – Thế Thủ

GIÁP CỘNG THÊM: 50/60/70/80/90% => 60/70/80/90/100% KHÁNG PHÉP CỘNG THÊM: 25/30/35/40/45% => 30/35/40/45/50%

W – Lò Luyện Linh Hồn

MÁU TỐI ĐA NHẬN ĐƯỢC TỪ KẺ ĐỊCH: 3 => 4 MÁU TỐI ĐA NHẬN ĐƯỢC TỪ KẺ ĐỊCH CAO CẤP: 10 => 15

Q – Quất Lưỡi

THỜI GIAN LÀM CHẬM: 2 giây => 1.5 giây HỒI CHIÊU: 6 giây => 5 giây

W – Đánh Chén

THỜI GIAN NUỐT: 4/4.5/5/5.5/6 giây => 4 giây THỜI GIAN NUỐT TƯỚNG ĐỊCH: Một nửa thời gian nuốt đồng minh (không đổi) Hồi chiêu giờ giảm còn một nửa khi dùng lên kẻ địch. TIÊU HAO: 90 năng lượng => 60 năng lượng

Cân bằng ngọc và phép bổ trợ

Triệu Hồi Aery

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 15-40 (cấp 1-18) => 10-40 (cấp 1-18) LÁ CHẮN CƠ BẢN: 30-80 (cấp 1-18) => 35-80 (cấp 1-18)

Sốc Điện

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 50-220 (ở cấp 1-18) => 30-180 (ở cấp 1-18) TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 50% SMCK cộng thêm + 30% SMPT => 40% SMCK cộng thêm + 25% SMPT HỒI CHIÊU: 50-25 giây (ở cấp 1-18) => 25-20 giây (ở cấp 1-18)

Mau Lẹ

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: 9.6% tốc độ di chuyển cộng thêm => 6% tốc độ di chuyển cộng thêm SỨC MẠNH PHÉP THUẬT: 16% tốc độ di chuyển cộng thêm => 10% tốc độ di chuyển cộng thêm

Phát Bắn Đơn Giản

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 15-40 => 8-40

Tác Động Bất Chợt

SÁT LỰC: 10 => 7 XUYÊN KHÁNG PHÉP: 8 => 6

Thiêu Rụi

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 20-60 => 10-30 HỒI CHIÊU: 20 giây => 10 giây

Hồi Máu

HỒI CHIÊU: 270 giây => 240 giây

Ra mắt chế độ Đột Kích Nhà Chính

Liên Minh Huyền Thoại dự kiến sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm alpha của Đột Kích Nhà Chính, kéo dài bốn tuần, trong bản này.

Trang phục mới

Liên Minh Huyền Thoại ra mắt 5 trang phục mới bao gồm:

Aurelion Sol Máy Móc

Braum Mafia

Lulu Pháp Sư Vũ Trụ

Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ

Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ