Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 01/07/2018

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Cám ơn quý khách đã truy cập vào website UNGHO.LIVE. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Thông tin cá nhân của bạn được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

- Ngoài ra, để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại UNGHO.LIVE, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của "Chính sách bảo mật" này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gởi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng...

- Dữ liệu chỉ dùng trong nội bộ công ty chủ quản UNGHO.LIVE.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Thời gian một năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

- Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

- Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.

5. Thay đổi về chính sách

- Nội dung của "Chính sách bảo mật" này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian "Cập nhật lần cuối" bên trên.

- Nội dung "Chính sách bảo mật" này chỉ áp dụng tại trang UNGHO.LIVE, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn đọc và tham khảo kỹ nội dung "Chính sách bảo mật" của từng website mà bạn đang truy cập.


Yêu cầu thuê mới từ -

-


Người thuê

-

Thời gian thuê

-

Số tiền nhận được

-