Điều khoản sử dụng dịch vụ

Cập nhật lần cuối: 01/07/2018

1. Trách nhiệm của người sử dụng

1.1 Khi truy cập vào website tại UNGHO.LIVE - đồng nghĩa với việc bạn phải cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc này.

1.2 Bạn hiểu và đồng ý chấp nhận các chi phí cho việc tiếp cận trang web, việc tiếp cận này liên quan đến việc trả phí của bên thứ ba (như phí cho nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc phí đường truyền, phí pháp lý, phí tư vấn hoặc các khoản chi phí khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp.

1.3 Bạn cũng hiểu và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các rủi ro có thể xãy ra cho việc bạn truy cập trang web, những rủi ro này liên quan đến những thiệt hại cho máy tính của bạn, hoặc thiết bị khác hoặc việc mất các dữ liệu do việc tải xuống các tài liệu bị virus; hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần mềm, lỗi chương trình hoặc bất kì các lỗi nào khác…

2. Việc tải dữ liệu và giấy phép sử dụng

2.1 Bạn được cấp quyền để tạm thời tải về một bản sao từ nguồn (thông tin hoặc phần mềm) trên UNGHO.LIVE trang web cho cá nhân, chứ không có quyền sở hữu những phần mềm và dữ liệu đã tải từ trang web của chúng tôi cũng như không được phép bán, phân phối lại hay bẻ khóa phần mềm. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng vì mục đích thương mại thì phải được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Đây là việc cấp một giấy phép, không phải sự chuyển giao quyền sở hữu, và bằng giấy phép này, bạn không thể:

  • a. Sửa đổi hoặc sao chép nguồn tài liệu
  • b. Sử dụng nguồn tài liệu này cho bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc công chiếu (thương mại hoặc phi thương mại).
  • c. Cố gắng để bẻ khóa hay giành quyền lập trình bất kỳ phần mềm nào trên trang web UNGHO.LIVE.
  • d. Loại bỏ bất kỳ bản quyền hay dấu hiệu độc quyền nào từ nguồn tài liệu.
  • e. Chuyển giao nguồn tài liệu cho một người khác hoặc "tham chiếu" nguồn tài liệu đến một máy chủ khác.

2.2 Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ những hạn chế nào và có thể bị UNGHO.LIVE chấm dứt bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt quyền xem các tài liệu của bạn hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi nguồn tài liệu được tải về thuộc sở hữu của bạn cho dù ở định dạng điện tử hoặc dạng in.

3. Quyền sở hữu

3.1 Chúng tôi là chủ sở hữu của trang web này. Bất cứ phần mềm được sử dụng và thông tin giới thiệu cho bạn qua trang web đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành.

3.2 Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

3.3 Việc sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, thiết kế lại, đối chiếu, lắp ráp hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, phá hoại, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật hoặc bất kỳ mục đích, hình thức nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp đều là vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi. Tùy theo từng trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ lập tức chấm dứt mà không cần thông báo trước việc sử dụng tài khoản URL, bất kỳ địa chỉ email liên kết và truy cập trang web.

4. Liên kết với trang web khác

4.1 Trang web này có thể được liên kết với các trang web khác thuộc UNGHO.LIVE. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các nội dung trên các trang web liên kết và không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên các trang liên kết. Việc chúng tôi cung cấp liên kết tới trang web của bên thứ ba không được hiểu như một sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ, hoặc sáp nhập liên quan đến các trang web này, chủ sở hữu của chúng, hoặc các nhà cung cấp.

4.2 Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hay bất cứ sự tham chiếu nào tới một trang web không thuộc UNGHO.LIVE và/hoặc tới một sản phẩm và/hoặc thông tin đặc biệt nào của bên thứ ba trên trang web này.

5. Luật áp dụng

Trang web này được sự điều chỉnh của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.


Yêu cầu thuê mới từ -

-


Người thuê

-

Thời gian thuê

-

Số tiền nhận được

-