Từ ngày 27/9/2018, Liên Minh Huyền Thoại chính thức khai mở chuỗi Nhiệm vụ Chung Kết Thế Giới 2018 ngay trong client Liên Minh Huyền Thoại. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được các Kỉ Vật Thế Giới và tích lũy để đổi lấy các phần thưởng quý giá.

Dưới đây là chi tiết nhiệm vụ trong 6 tuần từ 27/09 – 11/11:

CKTG 2018

27/09/2018 — 19/10/2018

Nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng Chào Mừng Tới CKTG 2018 Thắng 1 trận Biểu tượng CKTG 2018
10 Kỉ vật Thế Giới Vươn Cao Hoàn thành 35 nhiệm vụ CKTG
*trừ Trận Thắng Đầu Trong Ngày Biểu tượng CKTG 2018 Sử Thi Lưu Danh Hoàn thành 50 nhiệm vụ CKTG
*trừ Trận Thắng Đầu Trong Ngày Biểu tượng CKTG 2018 Thần Thoại

 

CKTG 2018 Tuần 1

27/09/2018 — 07/10/2018

Nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng Tiến Lên Fnatic! Chơi 1 trận có người mặc trang phục Fnatic
-HOẶC-
Gây 100000 sát thương vật lý lên tướng
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Tiến Lên TPA! Chơi 1 trận có người mặc trang phục TPA
-HOẶC-
Hồi 25000 máu
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Tiến Lên SKT! Chơi 1 trận có người mặc trang phục SKT
-HOẶC-
Thắng 5 trận
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Tiến Lên SSW!

05/10 – 07/10

Chơi 1 trận có người mặc trang phục SSW
-HOẶC-
Có 40 hạ gục và/hoặc hỗ trợ
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Tiến Lên SSG!

05/10 – 07/10

Chơi 1 trận có người mặc trang phục SSG
-HOẶC-
Thắng 3 trận trong đó bạn cắm 8 mắt mỗi trận
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới

 

CKTG 2018 Tuần 2

08/10/2018 — 14/10/2018

Nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng Trí Tuệ Thắng 3 trận trong đó bạn chết không qua 3 mạng
-HOẶC-
Chơi 3 trận trong đó bạn cắm ít nhất 3 Mắt Kiểm Soát mỗi trận
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Sức Mạnh Có ít nhất 1 triple kill
-HOẶC-
Có 66 hạ gục và/hoặc hỗ trợ
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Vận Mệnh Ăn 2 Rồng Lửa trong 1 trận
-HOẶC-
Thắng 4 trận, mỗi trận dưới 35 phút
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Vô Địch

12/10 – 14/10

Thắng 1 trận Summoner’s Rift dưới 25 phút
-HOẶC-
Thắng 3 trận
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Thống Trị

12/10 – 14/10

Thắng 1 trận trong đó đội của bạn ăn 3 rồng trở lên
-HOẶC-
Đội của bạn phá 20 trụ
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới

 

CKTG 2018 Tuần 3

15/10/2018 — 21/10/2018

Nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng Lấy Trụ Thắng 1 trận mà không mất trụ nào
-HOẶC-
Đội của bạn phá 30 trụ
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Lấy Tầm Nhìn Phá 8 mắt địch trong 1 trận
-HOẶC-
Thắng 3 trận, mỗi trận cắm 3 Mắt Kiểm Soát
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Lấy Mạng Có 10 hạ gục trở lên trong 1 trận
-HOẶC-
Có 80 hạ gục và/hoặc hỗ trợ
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Cách Tấn Công Tốt Nhất Là Tấn Công Mạnh Hơn

19/10 – 21/10

Thắng 1 trận trong đó đội của bạn có Chiến Công Đầu và Trụ Đầu
-HOẶC-
Có 30 hạ gục và/hoặc hỗ trợ
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Cách Phòng Thủ Tốt Nhất Là Tấn Công Mạnh Hơn

19/10 – 21/10

Phá 1 nhà lính trong thời gian dưới 19 phút
-HOẶC-
Đội của bạn phá 8 nhà lính
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới

 

Lễ Hội Ma Ám

24/10/2018 — 03/11/2018

Nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng Giải Lao Một Tí Thắng 1 trận
-VÀ-
Tiêu 12000 vàng
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Tiệc Hóa Trang Chơi với 50 người có mặc trang phục (tính cả bạn, đồng minh và kẻ địch)
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Đâu Phải Summoner’s Rift Thắng 2 trận ở chế độ bất kỳ không phải Summoner’s Rift
-HOẶC-
Thắng 4 trận Summoner’s Rift
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Không Ghẹo Mà Toàn Kẹo Dùng 1 Dược Phẩm
-VÀ-
Dùng 2 Bánh Quy Poro
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Tinh Thần Là Thế Thắng 1 trận khi đang mặc trang phục
-HOẶC-
Thắng 2 trận dưới 36 phút
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới

 

CKTG 2018 Tuần 4

22/10/2018 — 28/10/2018

Nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng Săn Rồng Đội của bạn ăn 3 rồng trở lên trong 1 trận
-HOẶC-
Đội của bạn ăn 6 rồng
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Vua Quái Vật Đội của bạn ăn cả Sứ Giả Khe Nứt  và Baron trong 1 trận
-HOẶC-
Đội của bạn ăn 3 Baron
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Hạ Gục Thôi Ăn 8 mạng trong 1 trận
-HOẶC-
Có 75 hạ gục và/hoặc hỗ trợ
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Kỹ Năng Cực Căng

26/10 – 28/10

Đội của bạn có Chiến Công Đầu và Trụ Đầu trong 1 trận
-HOẶC-
Thắng 3 trận trong đó bạn có ít nhất 8 hạ gục và/hoặc hỗ trợ
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Vàng Chất Đầy Nhà

26/10 – 28/10

Thắng 1 trận trong đó đội của bạn dẫn trước hơn 12000 vàng
-HOẶC-
Tiêu 50000 vàng
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới

 

CKTG 2018 Tuần 5
29/10/2018 — 04/11/2018

Nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng Thắng Lợi Trước Mặt Thắng 1 trận với điểm tầm nhìn 1 trở lên
-HOẶC-
Cắm 2 mắt
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Trong Nháy Mắt Thắng 1 trận không cầm Tốc Biến
-HOẶC-
Thắng 3 trận có cầm Tốc Biến
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Thời Gian Ngặt Nghèo Thắng 1 trận Summoner’s Rift dưới 25 phút
-HOẶC-
Thắng 3 trận Summoner’s Rift dưới 40 phút
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Cả Tấn Sát Thương

02/11 – 04/11

Gây 50000 sát thương lên tướng địch trong 1 trận
-HOẶC-
Gây 80000 sát thương lên tướng địch
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Bá Chủ K/D/A

02/11 – 04/11

Thắng 2 trận trong đó bạn chết không quá 2 mạng
-HOẶC-
Có 44 hạ gục và/hoặc hỗ trợ
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới

 

CKTG 2018 Tuần 6

05/11/2018 — 11/11/2018

Nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng Legends Never Die Thắng 1 trận có Ashe trong đội
-HOẶC-
Gây 60000 sát thương vật lý lên tướng
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Worlds Collide Thắng 1 trận có Shyvana hoặc Kalista trong đội
-HOẶC-
Có 66 hạ gục và/hoặc hỗ trợ
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 5 Kỉ vật Thế Giới Ignite Thắng 1 trận có Riven hoặc Zed trong đội
-HOẶC-
Thắng 5 trận
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới Warriors

09/11 – 11/11

Thắng 1 trận có Thresh trong đội
-HOẶC-
Đội của bạn phá 6 nhà lính
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới RISE

09/11 – 11/11

Thắng 1 trận có Kha’Zix trong đội
-HOẶC-
Thắng 3 trận dưới 30 phút
*chỉ tính trận ghép đội PvP 5v5 10 Kỉ vật Thế Giới

Khi tích lũy Kỉ Vật Thế Giới đạt một mốc nhất định, bạn có thể sử dụng chúng để đổi lấy những phần quà cực độc đáo trong đợt sự kiện này.

Chi tiết về việc quy đổi quà tặng các bạn có thể tham khảo tại trang chủ LMHT