Cân bằng tướng

 Phát Bắn Thần Bí (Q)

Tỉ lệ SMPT giảm từ 40% xuống 30%.

 Tinh Hoa Tuôn Chảy (W)

Tỉ lệ SMPT tăng từ 40% lên 70%.

Cập nhật khác

Hôm nay các ảnh nền của Ezreal đã được nâng cấp sau đợt làm lại (ngoài trừ 2 trang phục SSG Ezreal và Ezreal Vệ Binh Tinh Tú vẫn giữ nguyên ảnh nền). Dưới đây là những thay đổi về ảnh nền mới của Ezreal (ảnh trên là mới/anh dưới là cũ):

Ezreal Nottingham

Ezreal Tiền Đạo

Ezreal Băng Giá

Ezreal Thám Hiểm

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng

TPA Ezreal

Ezreal Thanh Lịch

Ezreal Át Bích

Ezreal Giả Lập

Chi tiết về thay đổi các trang phục của Ezreal sau đợt làm lại, bạn có thể xem clip bên dưới này: