Cùng đến với những thay đổi trên server PBE sáng nay (19/07): Giá các trang bị chí mạng được giảm đi khá nhiều, chắc chúng ta sẽ thấy sự quay trở lại của các xạ thủ chí mạng trong thời gian tới:

Cân bằng tướng

-Tinh Thần Ionia (Nội Tại):

Tỉ lệ STVL cộng thêm mỗi điểm cộng dồn hoàn trả từ 16% về 4%.

Cân bằng trang bị

Vô Cực Kiếm

– Công thức ghép mới: Kiếm B.F. + Cuốc Chim + 1025 vàng.

– Tổng giá giảm từ 3600 xuống 3200 Vàng.

– STVL giảm từ 80 xuống 70.

– Chí mạng chuyển thành sát thương chuẩn giảm từ 15% xuống 10%.

Hỏa Cực Kiếm (trang bị nâng cấp từ Ornn)

– Tổng giá giảm từ 4600 xuống 4200 Vàng.

– STVL giảm từ 110 xuống 95.

Ma Vũ Song Kiếm

– Giá tiền đã giảm từ 2800 xuống 2600

– Giá khi hợp thành thấp hơn từ 900 xuống 700

– Chí mạng giảm từ 30% xuống 25%

Đại Bác Liên Thanh

– Giá tiền đã giảm từ 2900 xuống 2700

– Giá hợp thành giảm xuống từ 800 xuống 600

– Chí mạng giảm xuống từ 30% xuống 25%

Cuồng Cung Runaan

– Giá tiền đã giảm từ 2900 xuống 2700

– Giá hợp thành thấp hơn từ 1000 xuống 800

– Chí mạng giảm xuống từ 30 xuống 25%

 

Dao Điện

– Giá tiền đã giảm từ 2900 xuống 2700

– Giá hợp thành giảm xuống từ 800 xuống 600

– Chí mạng giảm xuống từ 30 xuống 25%

Song kiếm

Giá đã được hoàn trả lại

Cập nhật khác

Bản đồ Summoner’s Rif Tiệc Bể Bơi sẽ có biểu tượng một con cua cầm kiếm (!?) ở giữa bản đồ như hình bên dưới:

Hình ảnh Akali Y Tá trong ảnh nền ủa Shen Ngoại Khoa cũng đã được nâng cấp cho phù hợp với đợt làm lại này của cô.