Cân bằng tướng

Leona

Nhật Thực (W)

– Thời gian hồi thay đổi từ [18/16/14/12/10] xuống [14/13/12/11/10] giây.

Hiện tại: [14 tại mọi cấp] giây.

– Giáp hoàn trả từ [15/20/25/30/35 (+40%)] về lại [25/35/45/55/65 (+20%)].

– Kháng Phép hoàn trả từ [15/20/25/30/35 (+40%)] về lại [20/30/40/50/60 (+20%)].

Thiên Đỉnh Kiếm (E)

– Sát thương hoàn trả từ [60/110/160/210/260] về lại [60/100/140/180/220].

Maokai

– Tốc độ di chuyển hoàn trả từ 340 về lại 335 .

– Kháng phép mỗi cấp hoàn trả từ 1,75 về lại 1,25.

Ném Chồi Non (E)

– Sát thương tối đa lên mục tiêu không phải tướng hoàn trả từ 500 về lại 300.

Tahm Kench

Đánh Chén/Nôn Ra (W)

– Sát thương hoàn trả từ [27/29/31/33/35% (+1% mỗi 100 SMPT)] về lại [20/23/26/29/32% (+2% mỗi 100 SMPT)].

Zoe

Lấp La Lấp Lánh (Nội tại)

– Tỉ lệ SMPT giảm từ 32,5% xuống 20%.

– Sát thương giảm từ [12 – 135] xuống [10 – 124].

Kẻ Trộm Phép (W)

– Tỉ lệ SMPT giảm từ 55% xuống 40%.

Cân bằng Ngọc

Triệu hồi Aery

– Sát thương giảm từ [15 – 40] xuống [10 – 40].

– Giáp tăng từ [30 – 80] lên [35 – 80].

Cập nhật khác

Aurelion Sol Máy Móc

Braum Mafia

Gói đa sắc của Aurelion Sol Máy Móc