Tính năng donate sao facebook mới được triển khai từ đầu năm 2018, tại một số nước và đang ở giai đoạn hoàn thiện hơn. Đây thực sự hứa hẹn sẽ là kênh live stream đầy triển vọng trong thời gian sắp tới của các streamer.

Xem thêm