Đăng ngày : 05/10/2018 | Tags : Streamer  Tin Tức Streamer 

Streamer là gì? Bạn đã hiểu đúng khái niệm về một Streamer? QTV, PewPew, Viruss... là những Streamer tiêu biểu hàng đầu Việt Nam.

Xem thêm

Đăng ngày : 05/10/2018 | Tags : Streamer  Tin Tức Streamer  Hành Trang Streamer 

Làm Streamer cần những gì? Những yếu tố nào nhất định cần phải có để trở thành một Streamer thực thụ?

Xem thêm


Yêu cầu thuê mới từ -

-


Người thuê

-

Thời gian thuê

-

Số tiền nhận được

-